โอกาส และความเสี่ยง

posted on 30 Jun 2010 09:56 by jibjibb in Diary

การไม่เปลี่ยนแปลงมีดีในตัวของมัน มันให้ความมั่นใจได้ ว่าจะได้อะไร "มาตรฐานเดิม"

ผัดกระเพราไข่ดาวร้านรถเข็นเจ้าเก่า แน่ใจได้ว่ารสชาติอร่อยเหมือนเก่า ไข่ดาวได้ไม่สุกมากตามต้องการ

กาแฟร้านที่ซื้อประจำ สั่งไม่หวานมาก ได้ดังใจ

การเดินทางด้วยเส้นทางเดิมๆ มั่นใจได้กับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ที่กินเวลาเท่าๆเดิม

 

แต่การลองอะไรใหม่ๆ อาจทำให้เราได้พบว่า มันมีที่ดีกว่า (เท่าๆกับความเสี่ยงว่ามันจะแย่กว่า)

ลองซื้อข้าวร้านใหม่ อาจจะพบว่าอร่อยเก่า(เท่าๆแย่กว่า)

ลองซื้อกาแฟร้านใหม่ อาจพบว่ารสชาติดีกว่า(เท่าๆห่วยกว่า)

ลองเดินทางในเส้นทางใหม่ อาจพบว่าใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า(หรืออาจมากกว่า)

 

โอกาส มาควบคู่กับความเสี่ยงเสมอ

เมื่อเลือกแสวงหาโอกาส เลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอความเสี่ยง

 

Comment

Comment:

Tweet